piektdiena, 2020. gada 3. aprīlis

Par pārtikas paku nodrošinājumu

Cien. vecāki!
Jelgavas novada Izglītības pārvalde ir saņēmusi patiesi negaidīti daudz iesniegumu pieteikumā uz pārtikas pakām. 
Vēloties atbalstīt ģimenes un novada izglītojamos, pašvaldība informē, ka tā nekavējoties ir uzsākusi darbu paku komplektēšanā un sagatavošanā.
 Pakas ģimenes varēs saņemt izglītības iestādē trešdien - 8. aprīlī. no plkst. 10:00 - 16:00. Attiecīgi arī nākamā pārtikas paku saņemšanas diena būs trešdiena - 15. aprīlis
Tālākā pārtikas paku nodrošinājuma periods ir atkarīgs no valdības pieņemtajiem lēmumiem par ārkārtas situācijas pagarinājumu vai citiem drošības ievērošanas nosacījumiem."

Ar cieņu
Daiga Podkalna, Līvbērzes pamatskolas direktore

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana